Gemeente Peel en Maas biedt steunpakket coronacrisis

Gepubliceerd op 30 mei 2020 om 10:14

PEEL EN MAAS | De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en onze economie zijn voor iedereen voelbaar. Veel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden privé en/of in hun werk hard geraakt. De gemeente Peel en Maas zet zich in om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

 

De Rijksoverheid heeft al een, steeds uitbreidend, steunpakket voor bedrijven, zzp-ers en sportorganisaties vastgesteld. Aanvullend aan deze landelijke steunmaatregelen, heeft het college van B&W direct aan het begin van de crisis al enkele maatregelen genomen. Afgelopen maandag 25 mei heeft het college besloten om nog een aanvullend gemeentelijk steunpakket voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in de gemeente Peel en Maas, die getroffen zijn door de coronacrisis, te bieden.

 

Reeds lopende maatregelen

-  Betaling van OZB voor niet-woningen is uitgesteld

-  Inning van verblijfsbelasting en reclamebelasting is uitgesteld

-  Op al onze uitgaande nota’s vanaf 10 maart hebben we de betaaltermijn gesteld op 1 september 2020. Ook invorderingsmaatregelen worden (indien mogelijk) uitgesteld tot 1 september 2020

-  Er is lokaal een fonds ingesteld waaruit we (onder bepaalde voorwaarden) initiatieven die gericht zijn op beperking van de gevolgen van de Coronacrisis kunnen (co-) financieren

-  Het vervoer van (mogelijke) Coronapatiënten naar de huisartsenpraktijk d.m.v. speciaal hiervoor ingerichte taxi’s wordt gefinancierd door de gemeente

-  Voor aanbieders in het sociaal domein en leerlingen- en Omnibuzzvervoer is een (regionale) compensatieregeling van kracht die een bepaalde minimumomzet garandeert

-  Subsidies aan algemene voorzieningen zoals bijv. dorpsontmoetingen worden gewoon doorbetaald al zijn de activiteiten van begeleiders en dorpsondersteuners anders dan normaal

 

Aanvullende maatregelen

-  Restitutie van vergoedingen voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen in 2020

-  Restitutie van standgeld voor de weekmarkt Panningen en standplaatsen voor de periode dat geen gebruik gemaakt mocht worden van de standplaatsen

-  Het niet versturen van voorlopige aanslagen verblijfsbelasting in 2020, maar de verschuldigde verblijfsbelasting 2020 innen door middel van één eindafrekening in 2021

-  Niet in rekening brengen van perceptiekosten voor de reclamebelasting 2020

-  Vrijstellen/ kwijtschelden van huurkosten voor gemeentelijke accommodaties over het 2e kwartaal 2020 voor zover er geen gebruik mocht worden gemaakt van de locatie als gevolg van de Coronacrisis

-  Coulant omgaan met subsidies wanneer activiteiten en prestaties vanwege de coronacrisis later, anders of niet zijn/ worden uitgevoerd

-  In de komende weken wordt er gewerkt aan een ‘steunfonds’ waar verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen als hun voortbestaan in gevaar dreigt te komen vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

 

Met deze tweede, aanvullende, set aan maatregelen verwacht het college ook meer structurele ondersteuning te bieden aan onze inwoners. Naast deze algemene maatregelen gaat de gemeente in overleg met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven over de implementatie over deze steunmaatregelen. Het is niet uitgesloten dat later en/of op andere terreinen nog aanvullende steunmaatregelen getroffen gaan worden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Op www.peelenmaas.nl is onder Landelijke en lokale informatie coronacrisis de meest actuele informatie te vinden.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.