Nieuwe woningen in Maasbree

Gepubliceerd op 3 augustus 2020 om 16:35

MAASBREE I  Er zijn nieuwe plannen in de maak voor gebied in den Bosch fase II. De projectontwikkelaar Janssen de Jong gaat 14 koopwoningen bouwen aan het Dormansgoed en de Boschlaan. Ook andere partijen hebben interesse voor de locatie. Zo is de gemeente in gesprek met Wonen Limburg voor de bouw van 15 huurwoningen.

Wethouder Rob Wanten (Wonen) is blij met ontwikkelingen: "Ook in Maasbree zijn mensen op zoek naar een nieuwe woning, die we met deze plannen kunnen helpen. Verschillende partijen zien kansen en mogelijkheden. We zien daardoor een mooie mix ontstaan met woningen voor diverse doelgroepen. Dat komt de diversiteit in de wijk zeker ten goede. De nieuwe woningen zorgen er ook voor dat de wijk netjes afgerond kan worden, daar waar nu nog verschillende groepjes huizen los van elkaar lijken te staan."

Plannen Janssen de Jong
De projectontwikkelaar gaat aan de Boschlaan 10 bungalows en vier semi-bungalows aan het Dormansgoed realiseren. Onlangs zijn de concrete plannen hiervoor bij de gemeente ingediend: de 14 levensloopbestendige woningen hebben een (of twee) slaapkamer(s) en badkamer op de begane grond en zijn daarmee geschikt voor jong en oud. De woningen zijn duurzaam, energiezuinig en uiteraard gasloos.
“De bouwlocatie In den Bosch bestaat al geruime tijd. We merken dat het soort woningen dat gevraagd wordt in de loop van de tijd veranderd is en dat het huidige bestemmingsplan niet altijd voldoende flexibiliteit biedt. Om de 14 woningen van Janssen de Jong te kunnen realiseren is dan ook eerst een beperkte wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ook bij de invulling van het resterende deel In den Bosch kijken we naar de vraag van morgen en wat dat voor gevolgen heeft voor de verkaveling en type woningen. Het is goed dat we naar de toekomst kijken en daarop blijven inspelen”, zegt wethouder Wanten. De projectontwikkelaar informeert de buurt zelf over de bouwplannen en het beoogde tijdspad.

 

In den Bosch fase II
In 2017 is besloten om In den Bosch in fasen verder te bebouwen. Tot die tijd werden kavels willekeurig verkocht. De huidige bewoners hebben daardoor jarenlang naast lege kavels gewoond. Deze lege kavels zijn of worden nu ingevuld. In gesprek met Wonen Limburg wordt gekeken om er onder andere een aantal sociale huurwoningen te realiseren.

“Zoals in de prestatieafspraken met elkaar vastgelegd zijn we samen met de gemeente op zoek naar geschikte locaties om in Peel en Maas sociale huurwoningen toe te voegen", zegt Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg. “De verkenning in Maasbree in het plan In den Bosch lijkt concreet zijn vruchten af te werpen voor een 15 tal woningen. Wat ons betreft pakken we daar snel op door en gaan samen zorgen voor meer betaalbare woningen in de gemeente Peel en Maas”.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek, kijkt de gemeente nogmaals naar de doorontwikkeling van het hele gebied. Daarbij behoort het aanbieden van losse bouwkavels tot de mogelijkheden. Over deze doorontwikkeling van de bouwlocatie In den Bosch, gaat de gemeente in september ook met het dorpsoverleg in gesprek.


«   »