Verkabeling hoogspanningslijn Kessel en Kessel-Eik

Gepubliceerd op 27 augustus 2020 om 13:13

KESSEL/KESSEL-EIK I  Vanwege een wetswijziging hebben gemeenten en beheerders van het elektriciteitsnet de mogelijkheid om hoogspanningskabels eventueel onder de grond te brengen. In Peel en Maas is dit eventueel van toepassing op het hoogspanningstracé van Kessel-Eik tot aan Kessel. In de dorpsvisies van beide dorpen staat de wens om de kabels hier onder de grond te brengen. 

In april 2019 heeft de gemeente opdracht gegeven voor een eerste onderzoek (technische haalbaarheidsstudie). Deze haalbaarheidsstudie geeft aan of en waar de hoogspanningslijn onder de grond kan worden gebracht. Ook wordt duidelijk wat de grootste kansen, knelpunten en kosten van dit tracé zijn. In het rapport zijn 3 opties onderzocht. De gemeente vindt het in dit proces belangrijk om alle partijen mee te nemen. Daarom heeft netbeheerder TenneT de volgende partijen betrokken bij het onderzoeK: Ingenieursbureau Movares, Twee inwoners vanuit de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik en de gemeente.

Tijdens een informatieavond zijn de pand- en grondeigenaren binnen het voorkeursgebied bijgepraat. De volgende stap is het uitwerken van een basisontwerp. De haalbaarheidsstudie wijst aan wat de beste plek is om de kabels te verleggen. In deze optie wordt vóór Kessel-Eik een afbuiging richting het noorden gemaakt. De kabels worden daardoor vooral in landbouwgrond gelegd. Om deze optie verder te onderzoeken wil de gemeente nu een zogenaamd basisontwerp maken. Wat hierin wordt meegenomen is welke mogelijkheden er ontstaan voor bijvoorbeeld woningbouw of uitbreiding van het industrieterrein.

In september ligt een voorstel bij de gemeenteraad om het Basisontwerp in gang te zetten.  Na het raadsbesluit wordt er aan de slag gegaan met het Basisontwerp. Dit duurt ongeveer vijftien maanden. In deze periode worden in het gebied onder andere boringen gedaan. Als het Basisontwerp klaar is neemt de gemeente een besluit of we de hoogspanningslijn gaan verkabelen en zo ja, hoe. Ook bij deze vervolgstappen blijven alle genoemde partijen betrokken. De gemeente verwacht dit besluit begin 2022 te nemen.

De Haalbaarheidsstudie is te downloaden via de gemeentelijke website: www.peelenmaas.nl.


«   »