Laagdrempelige hulp bij moeite met lezen, schrijven en rekenen

Gepubliceerd op 9 september 2020 om 11:20

PEEL EN MAAS | Taalpunt Peel en Maas sluit deze week aan bij de Week van Lezen en Schrijven, die tot en met zondag 13 september duurt. Doel van de week is om mensen te bereiken die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Maar ook hun netwerk zoals familie, vrienden, clubgenoten.

 

In het kader van de Week van Lezen en Schrijven hebben de bibliotheken binnen de gemeente deze week extra inloopmomenten om hulp te bieden bij de vermelding van de wensen rondom donorregistratie. Daarnaast start in Meijel op maandag 14 september van 19.00 tot 20.00 uur ook een taalcafé. Daarmee zijn alle bibliotheken van Peel en Maas vanaf die datum van een inlooppunt voorzien waar gelijkgestemden op informele wijze de Nederlandse taal oefenen. Dit gebeurt door middel van samen praten, begrijpend lezen en soms met ondersteuning van muziek.

Hulp van omgeving

Voor de meesten is het een vanzelfsprekendheid: het lezen van een boek, het uitrekenen van kosten, het schrijven van een brief, het bezoeken van websites en e-mailen. Toch is dit voor een grote groep mensen nog altijd moeilijk. In Peel en Maas gaat het om zo’n 2300 mensen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. “Veel mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich hiervoor. En zijn daardoor ook lastig te bereiken. Hierbij gaat het vooral om mensen van Nederlandse afkomst”, vertelt Danielle Selen, coördinator van Taalpunt Peel en Maas. “Het is toch een taboe dat we graag willen doorbreken. Om die mensen te bereiken, hebben we daarom ook de hulp van hun omgeving nodig. Want er zijn allerlei laagdrempelige manieren om deze mensen te helpen. Denk aan de taalcafés, taalmaatjes, verenigingen als KBO, enzovoorts. Het is belangrijk voor de laaggeletterde zelf om er iets aan te doen. Anders lopen ze kans om inkomsten mis te lopen, het kan ze helpen bij het vinden van een baan, het doen van de thuisadministratie, het voorkomen van schulden en nog veel meer. Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden raakt op alle gebieden. Ben je zelf maar eens bewust van je dagelijkse handelingen waarbij je leest, schrijft, rekent of digitaal bezig bent. En wat zou het met je doen als je hier moeite mee hebt?”

Bespreekbaar maken

Het erkennen van het probleem is het lastigste. Dat bevestigt ook Danielle. “Kijk maar eens in je eigen omgeving wie bijvoorbeeld altijd de bril vergeet, of hulp vraagt bij het invullen van formulieren omdat jij dat zogenaamd veel beter kan. Mensen zijn vaak heel goed in het verbloemen van lees-, schrijf- of rekenmoeilijkheden. Daarom willen we als Taalpunt ook meer mensen informeren om dit te signaleren. Door zorgzaam te zijn voor elkaar, kunnen we elkaar helpen.” Die hulp en ondersteuning is overigens in de meeste gevallen  gratis. “Het is niet meteen een cursus waar mensen zich voor moeten aanmelden, al zijn daar ook mogelijkheden voor mocht daar behoefte aan zijn. Het is vooral laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk”, vult Danielle aan. “Als we het probleem bespreekbaar maken, kunnen we de taboe doorbreken. En die hulp krijgen we wel geregeld.”

Informatie

Wie meer informatie over het Taalpunt Peel en Maas wil hebben of hulp nodig heeft, kan contact opnemen met tel. (077) 307 23 82 of een mail sturen aan info@taalpuntpeelenmaas.nl. Het is ook mogelijk om elke morgen van 8.30 tot 12.00 uur binnen te lopen bij de Wegwijzer in het Huis van de Gemeente aan het Wilhelminaplein 1 in Panningen.

 

Foto-onderschrift:

Een kijkje in het Taalcafé Maasbree, waar met gelijkgestemden de Nederlandse taal wordt geoefend. (Foto Taalpunt Peel en Maas)


«   »