Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Gepubliceerd op 14 oktober 2020 om 08:22

PEEL EN MAAS | De vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen is van grote waarde voor de inwoners én is de kracht van onze gemeente. Een belangrijk deel van die vitaliteit komt door het rijke verenigingsleven dat Peel en Maas kent. Het is mooi om te zien hoe veel stichtingen en verenigingen hier al jaren -dag in dag uit- een waardevolle bijdrage aan leveren. Als college en gemeenteraad van Peel en Maas waarderen we dit zeer.


Steunfonds Corona 2020 en verder
Het coronavirus is nog steeds onder ons. Als Peel en Maas zijn we in dit voorjaar zwaar getroffen. Veel gezinnen, families zijn geraakt. Het virus raakt ons allemaal, op verschillende manieren: onze gezondheid, de economie, de manier waarop wij samen leven en ons werk doen. Het is fijn om te ervaren dat inwoners zich goed houden aan de geldende maatregelen. Tegelijk beseffen we ook dat de strengere maatregelen gevoelens van frustratie, teleurstelling, verdriet of onmacht oproepen. En zware financiële effecten kunnen hebben.

Langzamerhand krijgen we meer signalen van verenigingen en organisaties dat ze in nood raken of gaan raken. Een aantal verenigingen en stichtingen heeft al een verzoek ingediend bij de gemeente Peel en Maas voor (financiële) steun. De gemeente heeft al diverse maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis voor haar inwoners, ondernemers en verenigingen te verlichten. Eén van die maatregelen is om een steunfonds in te stellen om verenigingen en stichtingen te ondersteunen die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen hebben. We willen voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in gevaar komt door de coronacrisis omdat het verenigingsleven van groot belang is voor de leefbaarheid. Het steunfonds Corona biedt voor die organisaties de mogelijkheid om financiële steun aan te vragen bij de gemeente Peel en Maas. We stellen 1 miljoen euro voor dit steunfonds Corona ter beschikking: € 500.000 in 2020 en € 500.000 in 2021.


Aanvragen steunfonds Corona 2020
De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunnen vanaf maandag 19 oktober 2020 worden ingediend. Meer informatie hierover volgt op www.peelenmaas.nl, de gemeentepagina in weekblad HALLO en via social media.

 

Tot slot
Wij spreken het vertrouwen uit dat de verenigingen, stichtingen en de gemeenschappen in Peel en Maas krachtig en vitaal blijven. En gaan met ze in gesprek over de toekomst. Juist nu. Blijf gezond.

 

College en gemeenteraad Peel en Maas


«   »