Op weg naar een duurzame en toekomstbestendige NLW

Gepubliceerd op 6 november 2020 om 09:08

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet. Een belangrijke partner hierin is NLW Groep die werkzaamheden uitvoert voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De colleges van de drie gemeenten hebben ingestemd met een nieuwe strategische koers voor de komende 10 jaar en leggen dit ter vaststelling voor aan de gemeenteraden.

 

De reden voor de nieuwe koers heeft enerzijds te maken met de financiële druk die zowel gemeenten als NLW ervaren en anderzijds met de afname van het aantal SW-medewerkers. De koers is tot stand gekomen na een interactief proces waaraan veel verschillende partners en ook de raden een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Voorzitter Anne Thielen: “NLW heeft de afgelopen jaren aangetoond een betekenisvolle en waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Met deze koers zetten we een volgende stap in de nauwe samenwerking tussen alle partijen en een succesvol arbeidsmarktbeleid voor de toekomst”.

Extra investering

De komende jaren wordt extra geïnvesteerd om een stabiele basis te creëren en een omslag te maken om de uitdagingen die gemeenten en NLW hebben te realiseren. Zo blijft NLW de exclusieve partner voor gemeenten om uitvoering te geven aan de Wsw en zal zij ook diensten in het kader van de Participatiewet voor gemeenten blijven verlenen. Als laatste zal NLW ook haar opgebouwde expertise inzetten voor andere partners in de regio zoals een UWV, andere gemeenten en bedrijven. 

 

Corona

Als gevolg van corona komt de arbeidsmarkt nog meer onder druk te staan. Juist in deze tijd is het van belang om een essentiële voorziening als NLW door te ontwikkelen zodat ook mensen die om allerlei redenen het zelfstandig niet redden op de arbeidsmarkt, ondersteund kunnen worden.

 

Raad beslist in december

De afzonderlijke gemeenteraden zullen in december een besluit nemen over de strategische koers waarna gebouwd kan worden aan een duurzame en toekomstbestendige NLW.

 

(Tekst: Gemeente Peel en Maas)


«   »