Tijdelijke stop behandeling initiatieven huisvesting arbeidsmigranten verlengd

Gepubliceerd op 18 december 2020 om 11:28

PEEL EN MAAS | De tijdelijke stop op initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt verlengd tot 1 mei 2021. Dit heeft het college op 30 november besloten. Deze stop was in eerste instantie ingesteld tot 1 januari 2021.

 

Het gaat om procedures voor aanpassing van een bestemmingsplan, een
omgevingsvergunning en aanvragen voor een principeverzoek voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Al ingediende aanvragen worden wel verder behandeld.

In onze evaluatie willen we de aanbevelingen van het landelijke Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten meenemen. Dit team, onder leiding van Roemer, heeft een advies uitgebracht over het verbeteren van de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten. We willen een beeld krijgen van de gevolgen van en het werken met het nieuwe beleid. Hiervoor is het belangrijk om input op te halen bij verschillende partijen die met het beleid te maken hebben. Dit doen we door interviews te houden. Omdat fysiek bij elkaar komen vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is hebben we voor de evaluatie meer tijd nodig.


Al met al is er binnen onze gemeente door initiatiefnemers, gemeente en zeker de inwoners hard gewerkt om een plek te creëren voor arbeidsmigranten. Door nu een tijdelijke stop in te lassen, nemen we de tijd om de uitrol en de gevolgen van het huisvestingsbeleid sinds 2019 te evalueren. Punten die we meenemen in de evaluatie zijn onder andere de gevolgen van het coronavirus, integratie en de draagkracht van voorzieningen. Naar aanleiding van deze evaluatie kijkt het college of bijsturing van het huisvestingsbeleid nodig is. In het voorjaar van 2021 wordt dit verder bestuurlijk besproken.

 

Tekst: Gemeente Peel en Maas


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.