Compensatiemaatregelen gemeente ten gevolge van coronacrisis

Gepubliceerd op 13 februari 2021 om 12:18

PEEL EN MAAS | De maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus raken ons allemaal en hebben invloed op ons dagelijks leven. Er wordt ook een extra druk op onze samenleving gelegd. Toch zien we ook dat juist dié samenleving creatief is en enorm veel doorzettingsvermogen heeft. Dat doet ons goed om te zien!

 

Doordat we al bijna een jaar met de gevolgen van Corona te maken hebben is het voor verenigingen, inwoners en ondernemers in onze gemeente een moeilijke en onzekere tijd. Hier zijn we ons van bewust. Naast de landelijke compensatiemaatregelen proberen we lokaal daar waar dat kan maatregelen te nemen gericht op bepaalde groepen zoals verengingen, ondernemers en inwoners in Peel en Maas. Het Steunfonds Corona is hier ook een voorbeeld van.

Compensatiemaatregelen corona
Het college van Peel en Maas heeft besloten om compensatiemaatregelen in te voeren voor verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas om de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor een deel te compenseren. In 2020 heeft de gemeente soortgelijke compensatiemaatregelen getroffen. De volgende compensatiemaatregelen zijn door het college vastgesteld:
- Kwijtschelding huur gemeentelijke accommodaties. De gemeente Peel en Maas verhuurt diverse accommodaties die vanwege Corona tijdelijk niet of slechts
beperkt mogen worden. Om die reden verlenen we (gedeeltelijke) kwijtschelding voor de accommodaties die wij verhuren.
- Compensatie horeca. Naast de landelijke steunmaatregelen bieden we compensatie door uitstel te verlenen voor betaling van legeskosten. Daarnaast brengen voor de terrassen op gemeentegrond geen huur in rekening.
- Toeristische ondernemers. In overleg met BsGW bepalen we hoe we omgaan met de opleggingen van voorlopige aanslagen verblijfsbelasting 2021. Mogelijkheden zijn om de voorlopige aanslag 2021 enkele maanden uit te stellen of de voorlopige aanslag te verlagen.
- Uitstel betaling OZB/rioolrecht en afvalstoffenheffing. BsGW past maatwerk toe voor de belastingverplichtingen voor ondernemers die door Corona betalingsproblemen hebben.
- Reclamebelasting. In 2021 innen we 25 procent minder reclamebelasting bij de ondernemers. De gemeente Peel en Maas vult dit bedrag aan tot 100 procent. Het bedrag keren we vervolgens uit aan het Centrummanagement om daarmee een extra stimulans te geven aan de ondernemers.
- Subsidies. We gaan soepel om met verstrekte subsidies als blijkt dat activiteiten niet kunnen doorgaan door Corona, maar dat de organisatoren wel kosten hebben moeten maken. Voor meer informatie over de compensatiemaatregelen verwijzen we naar themapagina Compensatiemaatregelen Corona op www.peelenmaas.nl.

 

Tot slot
We benadrukken normaals hoeveel bewondering en waardering we hebben voor hoe iedereen in Peel en Maas omgaat met deze coronasituatie. De meesten zetten zonder veel morren de schouders eronder. Iedereen is het wel eens zat, maar het is niet anders en we doen het voor en met elkaar. We zien ook dat verenigingen worden gesteund. Daar waar het kan wordt lokaal gekocht om de ondernemers en horeca in
onze gemeente te ondersteunen. Maar ook dat er aandacht is voor mensen die het moeilijk hebben. Dat maakt ons ook Peel en Maas! We hopen snel weer wat licht aan het eind van de tunnel te zien. Blijf gezond, en hou vol. Alleen samen krijgen we corona onder controle.


Tekst: College van burgemeester en wethouders


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.