Hulp bij het huishouden per 1 januari 2022 een dorpsvoorziening

Gepubliceerd op 23 april 2021 om 11:29

PEEL EN MAAS | In de gemeente Peel en Maas is het organiseren van hulp bij het huishouden niet langer iets dat alleen van de gemeente is. Per 1 januari 2022 wordt hulp bij het huishouden een dorpsvoorziening. Dat heeft de gemeenteraad op dinsdag 20 april in haar vergadering besloten.

Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap, de regie en de uitvoering van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp. Omzien naar elkaar krijgt in de gemeenschap concreet inhoud en wordt verder versterkt. Een dorpsvoorziening staat volledig buiten de Wmo en is geen gemeentelijke voorziening. De gemeente heeft dus geen formele of feitelijke bemoeienis met de dorpsvoorziening. De dorpen worden alleen financieel ondersteund met een subsidie(overeenkomst). Daarnaast blijft de gemeentelijke Wmo maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (verplicht vanuit de Wmo) behouden.
Gijs van Lier - namens het burgerinitiatief: “Wij zijn blij met het gekregen vertrouwen van de gemeente Peel en Maas. Ook terecht vinden wij! De afgelopen jaren hebben we met een goed lopende pilot hulp bij het huishouden laten zien dat het eigenaarschap, regie en uitvoering van hulp bij het huishouden in Peel en Maas bij ons bij alle 10 de kernen in goede handen is. Tot 1 januari 2022 gaan we samen met de zorgaanbieders constructief werken aan goede contracten.”

Zorgcontracten

De dorpen nemen hun verantwoordelijkheden en zijn zelf aan zet om contracten af te sluiten met zorgaanbieders. Deze contracten zijn in voorbereiding. De gesprekken met de zorgaanbieders zijn door de dorpen opgestart. Per 1 januari 2022 moeten de contracten met de zorgaanbieders rond zijn. De gemeente is ervan overtuigd dat de dorpsgemeenschappen de zorgen van de zorgaanbieders over een goed contract met continuïteit voor de aanbieders (en daarmee hun werknemers) nadrukkelijk op het netvlies hebben. Dit is ook in het belang van de kwaliteit voor hun eigen burgers.
“Ik ben ontzettend trots op onze dorpen die het lef tonen om de regie en verantwoordelijkheid van hulp bij het huishouden volledig op zich te nemen. Door dit besluit van de gemeenteraad is een volgende stap gezet in het zelfsturingproces met de gemeenschappen. Het geeft hen een boost om zich verder te ontwikkelen.”, aldus Anget Mestrom, wethouder Zorg en ondersteuning gemeente Peel en Maas.

Hulp blijft onveranderd

Met de komst van de dorpsvoorziening per 1 januari 2022 verandert de hulp bij het huishouden voor de inwoners van Peel en Maas niet. De bestaande werkwijze wordt niet aangepast. De dorpsondersteuner blijft het eerste aanspreekpunt.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.