Feuilleton deel 15

Gepubliceerd op 9 mei 2021 om 09:00

Lot is helemaal in de war terwijl ze naar de foto's staart. Dit kan helemaal niet, dat kan Zohra helemaal niet zijn. Zohra had haar verteld hoe ze een aantal jaar geleden met haar man en kinderen uit Afghanistan naar Nederland was gekomen, ze was net geslaagd voor haar inburgerings examen. Dus hoe kon  het meisje Zohra zijn en bij haar op de middelbare school gezeten hebben?
Ze gaat naar haar moeder maar die is er niet dus ze loopt naar huis.
Ze maakt thee, doet alle gordijnen dicht, sluit de buitenwereld en pakt haar laptop.
Het is dringend tijd om alles logisch te overdenken, alles op een rijtje te zetten, te ontdekken wat echt is en wat haar geest binnendrijft op de wind vlagen van angst. Want bang is ze, voor deze man, voor waar hij voor staat en wat haar bijdrage is in zijn redeneringen. Haar deel in zijn verhaal, het verhaal dat hij gebruikt, misbruikt om anderen pijn te doen, te straffen.

Ze opent Google en zoekt 'eerwraak' op. 'Eerwraak of eermoord is de meest extreme vorm van eergerelateerd geweld: een gewoonterechtelijk fenomeen waarbij een familie of stam de verloren gegane zedelijke eer meent te kunnen herstellen door het plegen van een moord op de veroorzaker van het eerverlies of degene die schuldig bevonden wordt aan het eerverlies. Deze persoon kan een man of een vrouw zijn.Het gaat daarbij uitsluitend om verlies van de zedelijke eer en wel na een fysieke aantasting daarvan. Het besluit eerwraak te plegen valt alleen als er geen andere oplossing is, zoals een huwelijk. Een man (of vrouw) kan in principe niet op eigen houtje besluiten eerwraak te plegen; het is een kwestie van de hele familie of de stam. De familie of de stam kan de daad ook achteraf billijken.'

De koude rillingen lopen over Lots rug en ze neemt een flinke slok van haar inmiddels afgekoelde thee. Deze man, wie is hij en wie wilde hij doden? Is hij familie van Zohra of verwart hij haar met een meisje dat hij vroeger op school kende? Het liefst zou ze nu naar Zohra lopen, maar iets zegt haar dit niet te doen, nog niet. Misschien moet ze naar iemand van de school? Het beste zou een leraar of lerares zijn, die kennen jaren later nog jongeren die bij hen in klas zaten en bekijken leerlingen ook met volwassen ogen. Veel jongeren kijken alleen maar naar bepaalde klasgenoten, vrienden, iemand waar ze verliefd op zijn of kinderen die uit de toon vallen. Lot kon zich in eerste instantie de jongen ook niet meer herinneren en ze weet nog steeds niet waar het meisje dat zo op Zohra lijkt vandaan komt.

Lot maakt een lijst van mensen waar ze mee wil praten, om raad of informatie aan te vragen, ze wilt erachter komen of er nog leraren in de buurt wonen. Tenslotte was het al even geleden. Maar ze denkt ook aan Bram. Hij zat in haar klas en had psychologie gestudeerd. Hij werkt in Venlo met ontwrichte jongeren en kan misschien helpen om deze puzzel te ontwarren. Maar eerst moet ze erachter proberen te komen hoe de man die dit allemaal veroorzaakte heet......

 

Tekst: gastschrijver Mariet van Knippenberg


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.