Verlenging steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen

Gepubliceerd op 12 mei 2021 om 16:30

PEEL EN MAAS | De looptijd van het steunfonds corona 2021 is verlengd van 30 juni 2021 naar 31 januari 2022. Gemeente Peel en Maas kiest voor deze verlenging omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke beperkingen er zijn voor het organiseren van activiteiten in en na de zomer. Door verlenging van het steunfonds corona 2021 kunnen de aanvragers een reële begroting voor 2021 opstellen en indien nodig nog een beroep doen op het steunfonds corona tot het einde van het jaar.

Voortbestaan in gevaar
Elke vereniging kan eenmalig een aanvraag indienen. Het steunfonds is bedoeld om verenigingen, organisaties en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen raken. "We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze organisaties, verenigingen en stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de dorpen", laat de gemeente in een persbericht weten. 

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.
• Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
• De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas.
• Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als direct gevolg van de coronacrisis.
• De aanvrager heeft in 2021 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Eenmalige ondersteuning
Het steunfonds biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties, verenigingen en stichtingen. Het gaat alleen om directe gevolgen van de coronacrisis en dus niet om compensatie van gemiste inkomsten. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Ondersteuning hoeft niet altijd geld te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een garantstelling voor een lening zijn. Er kan in principe per jaar één aanvraag worden ingediend en er geldt een maximumbijdrage van 30.000 euro per aanvraag. Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op  www.peelenmaas.nl.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.