Peel en Maas gaat oude omgevingsvergunningen intrekken

Gepubliceerd op 7 juni 2021 om 16:40

PEEL EN MAAS | De gemeente Peel en Maas gaat een project starten om omgevingsvergunningen bouwen, slopen en aanleggen in te trekken die ouder zijn dan drie jaar. Op die manier wil de gemeente meer ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en voorkomen dat er gebouwd wordt volgens achterhaalde standaarden.

“We zien dat bouwvergunningen soms jaren ongebruikt blijven”, geeft wethouder Rob Wanten (fysieke leefomgeving) aan. “Als een oude vergunning ineens weer opgepakt wordt zien we soms onlogische situaties ontstaan of voelt de omgeving zich overvallen.”
Oude vergunningen zijn vaak afgegeven op basis van kaders en uitgangspunten die inmiddels achterhaald kunnen zijn. De wereld verandert snel. Alleen al de snelheid waarmee innovaties, inzichten rondom duurzaamheid en technische ontwikkelingen plaatsvinden, zijn hierop van invloed.

Daarnaast is het vaak zonde als vergunningen niet gebruikt worden. “Als ik bijvoorbeeld kijk naar de ontwikkelingen op de woningmarkt, dan zie ik graag dat initiatiefnemers die een vergunning ontvangen, de woning ook daadwerkelijk gaan bouwen”, licht Wanten toe. “Het is een gemiste kans als die vergunning ongebruikt blijft liggen. Zeker nu de vraag naar woningen groot is.”

Werkwijze
De gemeente trekt niet zomaar de vergunning in, maar informeert eerst bij de vergunninghouder. Mogelijk is deze vergeten om de bouwactiviteit gereed te melden. In dat geval is intrekken uiteraard niet aan de orde, maar wordt de gemeentelijke administratie bijgewerkt.
Ook kan er een goede reden zijn dat de vergunning nog niet is gebruikt. In dat geval gaat de gemeente het gesprek aan om te zoeken naar een oplossing.

In de gemeentelijke administratie staan 438 bouwvergunningen ouder dan 3 jaar die nog niet gereed gemeld zijn. Daarvan is driekwart tussen de 3 en 10 jaar oud. De bouwvergunningen zijn heel divers, van een dakkapel tot een bedrijfsmatig bouwwerk. Bij het aanschrijven van de vergunninghouders zijn de oudste vergunningen het eerst aan de beurt.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.