Eén omgevingsvisie voor Peel en Maas, denkt u mee?

Gepubliceerd op 16 oktober 2021 om 14:11

PEEL EN MAAS | Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op, dus ook Peel en Maas. Met de omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

 

De gemeente Peel en Maas is bezig met het opstellen van deze visie en nodigt alle inwoners uit om hier over mee te denken via de website www.omgevingsvisiepeelenmaas.nl.

 

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, natuur en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat de gemeente en de samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan.

 

Eerste concept

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. Voordat het zo ver is, kan iedereen reageren. De visie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. De gemeente bepaalt met de omgevingsvisie dus geen nieuwe koers, maar voegt de koers uit verschillende documenten en terreinen samen tot één visie voor Peel en Maas. De gemeente vindt de inbreng van de inwoners heel belangrijk. Daarom legt zij hen de vraag voor: herkent u zich in de visie?

 

Reageren via een website of inloopavond

Het eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas is te bekijken op de website www.omgevingsvisiepeelenmaas.nl. Op deze website kunnen inwoners hun reactie of mening geven.

 

De gemeente organiseert ook drie inloopavonden waar inwoners terecht kunnen met vragen of opmerkingen over de omgevingsvisie:

  • donderdag 21 oktober: De Engelbewaarder, Tiendvrij 18 in Baarlo
  • dinsdag 2 november: De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94 in Beringe
  • donderdag 4 november: Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen

De inloopavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen kan tussen deze tijden binnenlopen wanneer zij willen.

 

Vervolg

De komende weken verzamelt de gemeente de reacties. Deze worden verwerkt in een definitief concept. De gemeenteraad stelt naar verwachting de Omgevingsvisie Peel en Maas vast in het eerste kwartaal van 2022.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.