Aftrap werkzaamheden gebied Kwistbeek

Gepubliceerd op 9 december 2020 om 16:01

Aannemer Van Beers is gestart met bouwkundige opnames en het inmeten en uitzetten van werkzaamheden aan de Kwistbeek. Aansluitend vinden bagger- en rooiwerkzaamheden plaats, waarna in het nieuwe jaar de grondwerken en inrichtingswerkzaamheden starten. Het is de bedoeling dat medio 2021 alle werkzaamheden zijn afgerond. Uitgangspunt: minder kans op wateroverlast en een mooi en goed toegankelijk gebied Kwistbeek.

Een intensieve samenwerking tussen inwoners, dorpsoverleggen, bedrijven, belangenorganisaties, gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg staat aan de basis van project gebied Kwistbeek. Wethouder Paul Sanders: “Goed dat de omgeving zo intensief betrokken is. En dat er zo goed is meegedacht.” Resultaat; een gedegen plan voor de toekomst, voordat met de uitvoerende werkzaamheden gestart werd.

Aanpakken wateroverlast en verfraaien omgeving
Het gebied Kwistbeek wordt aangepast om zo wateroverlast te beperken bij stevige buien. Het klimaat verandert en dit vergt aanpassingen aan beken en rivieren. Dit zodat agrariërs hun gronden kunnen blijven gebruiken en straten en woningen minder snel blank staan, kortom om wateroverlast te beperken. Tevens is met de omgeving de handschoen opgepakt om het gebied landelijk te verfraaien en de natuur te versterken, zodat er fijn gerecreëerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in twee plannen - het projectplan Waterwet en het Omgevingsplan - waarin veel aangedragen wensen en aandachtspunten vanuit de omgeving zijn opgenomen.

De officiële aftrap
Om de werkzaamheden af te trappen is een filmpje gemaakt waarin verschillende personen aan het woord zijn over de fase voordat er begonnen werd met de werkzaamheden. Josette Van Wersch, bestuurder van Waterschap Limburg: “Ik vind het fijn dat we nu echt buiten aan de slag gaan in gebied Kwistbeek om de wateroverlast in het gebied aan te pakken. Er zijn mooie plannen gemaakt voor het gebied, mede door de intensieve samenwerking tussen waterschap en gemeente en niet te vergeten met heel veel betrokken inwoners. Want daar doe je het natuurlijk voor.”

Het filmpje is te bekijken via deze link.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.